home Contact Us 관리자

건강한 먹거리와 배움이 있는 체험농장

공지사항

하늘농원 먹거리 안내

작성자 : 운영자  /  등록일 : 2011.11.22 (13:42)  /  조회 : 2,559
홈주소 : http://www.skyfarm.kr

* 2012. 11. 19일 현재 먹거리 관련 판매를 일시 중단하기로 결정하였습니다.

 

하늘농원을 사랑해주셨던 고객님들께는 죄송하다는 말씀 올립니다..

 

2013년 새해에 더욱 새롭게 단장하여 찾아뵐것을 약속드립니다.

 

감사합니다..

 

 

 

남양주 명소 하늘농원에는

 

맛있는 유기농 먹거리가 있습니다.

 

 

집된장찌게                     1인분       5,000원  

 

부추전                                          8,000원

 

참나무 장작구이 삼겹살     200g      12,000원

 

참나무 장작구이 바베큐     400g      24,000원

 

삼겹살 주물럭                  200g      12,000원

 

오리 훈제                       한마리     40,000원

 

오리주물럭                     한마리     40,000원

 

오리백숙                        한마리     45,000원

 

닭백숙                           한마리     45,000원

 

닭볶음(닭 도리탕)           한마리     45,000원

 

 

 * 메뉴와 시간을 미리 예약해 주시면 감사하겠습니다.

 

        031-521-4929,  031-521-4923

 

 

목록